Fotomontage

I den här uppgiften skulle vi välja en fotograf och sedan ta en egen bild och försöka efterlikna fotografens teknik. Jag valde fotografen Jerry Uelsmann. Det här är ett montage av tre olika bilder.

Foto på temat samtal

Vi fick fem olika teman och skulle ta en bild per tema. Bilderna skulle tas i en viss ordning och direkt efter varandra. Vi hade endast ett försök på oss för varje bild.