Folderdesign

Vi fick i uppgift att designa en folder från valfri avsändare med informerande innehåll. Jag valde att skapa en folder om hur man knyter de fem vanligaste och nödvändigaste knopparna. Tanken är [...]

Photoshop

Vi fick i uppgift att i photoshop klistra in oss själva med en kändis. Jag valde att ta en trevlig promenad med President Obama.