Folderdesign

Vi fick i uppgift att designa en folder från valfri avsändare med informerande innehåll. Jag valde att skapa en folder om hur man knyter de fem vanligaste och nödvändigaste knopparna. Tanken är att den skall ges ut av sjöfartverket till nyblivna båtägare, men även till t.ex sjöscouterna och seglarläger.

By

Start typing and press Enter to search