Foto på temat samtal

Vi fick fem olika teman och skulle ta en bild per tema. Bilderna skulle tas i en viss ordning och direkt efter varandra. Vi hade endast ett försök på oss för varje bild.

By
Biografin här

Start typing and press Enter to search