Foto på temat samtal

Vi fick fem olika teman och skulle ta en bild per tema. Bilderna skulle tas i en viss ordning och direkt efter varandra. Vi hade endast ett försök på oss för varje bild.

By
Arbeten som gjorts av elever som slutat Grafisk linje arkiveras här.

Start typing and press Enter to search