Ho:j

På 80-talet lärde jag mig att cykla, Hade min cykel haft dessa sakerna hade jag varit en tuffare cyklare, det hade den inte och nu cyklar jag aldrig...

På 80-talet lärde jag mig att cykla, Hade min cykel haft dessa sakerna hade jag varit en tuffare cyklare, det hade den inte och nu cyklar jag aldrig…

By
Arbeten som gjorts av elever som slutat Grafisk linje arkiveras här.

Start typing and press Enter to search