Photoshop

Vi fick i uppgift att i photoshop klistra in oss själva med en kändis. Jag valde att ta en trevlig promenad med President Obama.

By
Arbeten som gjorts av elever som slutat Grafisk linje arkiveras här.

Start typing and press Enter to search