Selfie – Jakob Svensson

Vi fick i uppgift att göra ett självporträtt i illustrator.

Här är jag, det ser ju alla ju!

/Xoxo – Jakob Svensson

 

By
Arbeten som gjorts av elever som slutat Grafisk linje arkiveras här.

Start typing and press Enter to search