Självporträtt.

Ett litet porträtt gjort i Illustrator.

By
Arbeten som gjorts av elever som slutat Grafisk linje arkiveras här.

Start typing and press Enter to search