Om Gfk – Grafisk form & kommunikation

Här läser du och jobbar med illustration, kommunikation, layout, svenska, foto, webbdesign, typografi, copy, färglära och mycket mer. Det mesta du gör är projektinriktat, ofta i samarbete med andra. Dina idéer och tankar möter andras, slipas, utvecklas, kanske skrotas eller återuppstår till något nytt, bättre eller mer intressant.

Målet med utbildningen är att du ska skaffa dig tillräckliga kunskaper, både praktiskt och teoretiskt, för att kunna arbeta med grafisk formgivning inom informations- eller reklambranschen. Många av våra studerande får jobb som originalare, AD-assistenter eller t o m som Art Directors. En hel del har på senare år använt vår utbildning som en grundutbildning för att söka vidare till andra skolor med större specialisering, såsom Berghs, HDK, Beckmans m.fl. Några går utbildningen för sin egen skull – för att utveckla sitt formspråk och skapande.

Utbildningens innehåll

Genomgående för utbildningen är att vi arbetar utifrån större eller mindre projekt i samtliga ämnen. Det innebär att du lär dig arbeta i projektgrupp, med projektledare, tidsplaner och riktiga deadlines precis som i arbetslivet. Vi försöker så mycket som möjligt involvera flera olika ämnen i arbetet så att du i en uppgift samtidigt arbetar med typografering, ljussättning, foto, textformulering, marknadsföring o s v.

I så många fall som möjligt arbetar vi dessutom med riktiga uppdrag från företag, föreningar och organisationer. Under 2010 arbetade vi t ex med intresseorganisationen Svensk Soldat, med nytt namn, logotyp, grafisk profil och webbplats, filmade och redigerade reklamfilmer för Sandagymnasiet i Jönköping, formgav och tryckte tidningen Årsringar för Teologiska Högskolan i Bromma, för att nämna några.

Vill du vet mer  om upplägg, intyg, kostnader,ämnesplaner eller annat så kan du hitta det  på SVF:s hemsida

Du kan också vända dig direkt till administrationen på SVF: tfn 036-30 69 00 e-post: svf@svf.fhsk.se eller

Leif Stålhammar, linjeledare,
tfn 036-30 69 75 (arb)
eller
e-post: leif.stalhammar@svf.fhsk.se

Start typing and press Enter to search